ISSN 2522-9451
DOI: 10.69495

Baş Redaktordan

Dəyərli oxucular!


Jurnalımızın təsis edilməsinində əsas məqsəd ölkəmizin inkişafının əsas sütunlarından olan iqtisad elminin o cümlədənmilli iqtisadiyyatımızın bütün sahələrininə aid elmi-nəzəri araşdırmaların stimullaşdıran və onların nəticələrini ictimailəşdirərək beynəlxalq arenaya çıxardaraq, beynəlxalq təcrübədən yararlanaraq milli iqtisadiyyatımızın inkişafına müsbət mənada təsir etməkdi.


Əsas fəaliyyət standartlarımızı Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının tələblərinə və eyni zamanda beynəlxalq standartlara uyğun qurmağa çalışmışıq.


Jurnalımızda elmi məqalələr 4 dildə (azərbaycan, türk, ingilis və rus), ciddi resenziyalaşdırma tətbiq edilməklə nəşr olunur.


Jurnalın yerli və beynəlxalq rəqabətqabiliyyətliliyinin artırılması məqsədi ilə, dünyanın aparıcı elmi nəşrlərinin təcrübəsindən yararlanmaq, dünyanın tanınmış elm və təhsil müəssisələri ilə sıx əlaqələr yaratmaq, nəşr edilmiş nüsxələri dünyanın tanınmış elm və təhsil müəssisələrinə, kitabxanalarına göndərməkdir.


Dəyərli dostlar! Elmin zirvələrini birlikdə fəth edək!


Hörmətlə, İAJ