ISSN 2522-9451
DOI: 10.69495

Editörden

Değerli okuyucular!


Dergimizin tesis edilmesindeki asıl amaç ülkemizin gelişiminin esas sütunlarından olan ekonomi ilminin, aynı zamanda ulusal ekonomimizin tüm alanlarına ait ilmi-teorik araştırmaları teşvik eden ve onblaeın sonuçlarını sosyallaştırarak uluslararası arenaya sunarak,uluslararası tecrübeden yararlanarak milli ekonomimizin gelişimini müsbet anlamda etkilemektir.


Asıl faaliyet standartlarımız Azerbaycan Cunhuriyeti Cumhurbaşkanı yanında Ali Attestasiya Komisyonunun taleblerine ve aynı zamanda uluslararası standartlara uygun şekilde yapmaya çalışacağız.


Dergimizde ilmi makaleler 4 dilde (Azerbaycan, Türkçe, İngiliz ve Rus), ciddi ilmi kurallar tatbik edilmekle yayınlanacaktır.


Derginin yerel ve uluslararası rekabet kabiliyetliliğinin artırlması amacıyla dünyanın öndegiden ilmi yayınlarının tecrübesinden yararlanmak, dünyanın ünlü ilim ve tahsil müeseseleri ile sıkı ilişkiler sağlamak, yayınlanmış sayıları dünyanın ünlü ilm ve tahsil kurumlarına, kütüphanelerine göndermektir.


Değerli, dostlar! İlmin zirvelerini birlikte feth edelim!

Saygılarla: İAD.