ISSN 2522-9451

Jurnal haqqında

«İqtisadi araşdırmalar» jurnalı (İAJ) 2017-ci ildə Azərbaycan Respublikasında təsis edilmiş, Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən 4124 qeydiyyat nömrəsi ilə dövlət reyestrinə alınmış müstəqil, resenziyalı, beynəlxalq elmi jurnaldı.


Elmi missiya

«İqtisadi araşdırmalar jurnalı»nda iqtisadiyyatın bütün sahələriilə bağlı yazılmış mükkəmməl elmi məqalələrə - araşdırmalara yer verilir.


Jurnalın dili

Jurnalda Azərbaycan, türk, ingilis və rus dillərində məqalələr dərc edilir.


Redaksiya heyyəti:


İsa Həbibbəyli AMEA-nın prezidenti, AMEA-nın həqiqi üzvü, akademik

Rasim Nəbiyev – iqtisad elmləri doktoru, professor

Yaşar Kəlbiyev iqtisad elmləri doktoru, professor

İsmayıl Tatlıoğlu – prof. Dr,Uludağ Universiteti, Türkiyə
Tərbiz Əliyev iqtisad elmləri doktoru, professor

İbad Abbasov  iqtisad elmləri doktoru, professor

Yadulla Həsənli – iqtisad elmləri doktoru, professor

Vilayət Vəliyev – iqtisad elmləri doktoru, professor